Nose: Before & After Revision Rhinoplasty Images | Los Angeles, Beverly Hills

تصاویر قبل و بعد از جراحی ترمیمی بینی

بیشتر درمورد ، جراحی ترمیمی بینی، جراحی بینی مختص نژادهای مختلف و جراحی بینی بدون نیاز به عمل بدانید.

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی تصویر کلیک کنید.

دکتر عزیززاده برای این بیمار جراحی ترمیمی بینی انجام داده تا نتایج نامطلوب جراحی قبلی را اصلاح کند. دکتر عزیززاده برای این بیمار جراحی ترمیمی بینی انجام داده تا نوک بینی بیمار را اصلاح کند.
برای این بیمار جراحی ترمیمی بینی انجام شده و نتیجه عمل، زیبائی بینی این بیمار است. تصویر رو به رو از همان بیمار که دکتر عزیززاده جراحی ترمیمی بینی انجام داده است.
این بیمار برای انجام جراحی ترمیمی بینی و اصلاح نوک بینی اش به دکتر عزیززاده مراجعه کرده بود. تصویر نیم رخ از بیماری که جراحی ترمیمی بینی داشته- تزریق ،نیام گیجگاهی، و استفاده از غضروف دنده .
جراحی بینی بدون نیاز به عمل(غیر تهاجمی) به همراه نیام گیجگاهی و استفاده از غضروف دنده . تصویر رو به رو از بینی بیماری که با تزریق، روی آن عمل ترمیمی بینی انجام گرفته است.
این بیمار در حالی که به جراحی شدید ترمیم بینی نیاز داشت به دکتر عزیززاده مراجعه کرد. ایشان با همکاری دکتر لاریان چنین نتایج تحسین برانگیزی را به بار آورده اند. تصویر رو به رو از همان بیمار. شما نتایج جراحی ترمیمی بینی این بیمار را که توسط دکتر عزیززاده انجام گرفته ، مشاهده می کنید.
برای این بیمار جراحی ترمیمی بینی انجام شده تا نوک بینی او اصلاح شود. پس از یک سانجه رانندگی که منجر به آسیب دیدن بینی این بیمار شده، برایش جراحی ترمیمی بینی انجام شده است.
این بیمار به جراحی ترمیمی بینی نیاز داشته تا نتیجه جراحی قبلی بینی اش اصلاح شود. دکتر عزیززاده برای این بیمار جراحی ترمیمی بینی انجام داده و همانطور که مشاهده می کنید نتایج بسیار عالی است.
altاین بیمار 45 ساله تمایل داشته قوز روی بینی اش که به دلیل جراحی قبلی ایجاد شده بود برداشته شود. دکتر عزیززاده برای این بیمار جراحی ترمیمی بینی انجام داده اند. دکتر عزیززاده در بورلی هیلز برای این بیمار جراحی ترمیمی بینی انجام داده است.
altدکتر عزیززاده برای این بیمار جراحی ترمیمی بینی انجام داده تا هم نوک بینی اش اصلاح شود و هم بینی عملکرد بهتری داشته باشد. altتصویر نیم رخ قبل و بعد از جراحی ترمیمی بینی.
دکتر عزیززاده در بورلی هیلز برای این بیمار جراحی ترمیمی بینی انجام داده است.

بیشتر در مورد جراحی ترمیمی بینی بدانید

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جراحی ترمیمی بینی ، با دکتر عزیزراده تماس حاصل فرمائید و اولین قرار مشاوره خود را تعیین کنید. ما به عزیزانی که در ایالت های دیگر ساکن هستند مشاوره های تلفنی ارائه می دهیم.

Babak Azizzadeh, MD, FACS
9401 Wilshire Blvd, Suite 650, Beverly Hills, CA 90212
Phone: 310-657-2203

Email: info@facialplastics.info