Facial Reconstruction Before and After Pictures

تصاویر قبل و بعد از جراحی بازسازی صورت

در این مقاله و به همراه این تصاویر, بیشتر در مورد بازسازی کامل صورت, فلج صورت و فلج بل بدانید.

برای مشاهده تصویر بزرگتر روی تصویر کلیک کنید.

Facial Reconstruction Patient, Before and After Photoدکتر عزیززاده با انجام عمل جراحی MOHS سرطان پوستی روی بینی بیمار را برداشته است. Facial Reconstruction Patient, Before and After Photoاین بیمار سرطان پوستی داشته که از روی بینی اش برداشته شده است و اکنون هیچ اثر زخمی مشاهده نمی شود.
Facial  Reconstruction Patient, Before and After Photoدکتر عزیززاده با انجام عمل جراحی MOHS سرطان پوستی روی بینی بیمار را برداشته است. بعد از بهبودی هیچ اثر زخمی مشاهده نمی شود. Facial  Reconstruction Patient, Before and After Photoدکتر عزیززاده برای این بیمار جراحی بازسازی صورت انجام داده است تا دوباره بتواند سمت راست صورتش را حرکت دهد.
Facial  Reconstruction Patient, Before and After Photoاین بیمار پس از جراحی پاروتیدکتومی که توسط دکتر عزیززاده و دکتر لاریان انجام گرفته است, هیچ جای زخمی ندارد. Facial  Reconstruction Patient, Before and After Photoدکتر عزیززاده برای این بیمار جراحی بازسازی صورت انجام داده است تا دوباره بتواند سمت راست صورتش را حرکت دهد.
Patient sees improved facial balance and reanimation after undergoing a masseter to facial nerve transfer with Babak Azizzadeh, MD, FACS.پس از انتقال عصب به ماهیچه های جوشی توسط دکتر بابک عزیززاده، MD، FACS، تعادل و توازن در صورت بیمار ایجاد شده و زندگی دوباره به او بخشیده شده است. Before and after static sling surgery with Dr. Azizzadeh to improve facial symmetry, biting of the gums, and drooling.تصاویر قبل و بعد از جراحی اسلینگ توسط دکتر بابک عزیززاده. پس از این عمل تقارن در صورت بیمار ایجاد شده و او دیگر مشکل گاز گرفتن لثه و تراوش آب از دهان را ندارد.
Madeline Before and After پس از یک جراحی موفقیت آمیز فلج صورت حالا بیمار یک لبخند کاملا قرینه دارد. Facial  Reconstruction Patient, Before and After Photo
alt

این بیمار پس از یک جراحی موفقیت آمیز فلج صورت، توسط دکتر عزیززاده، حالا یک لبخند کاملا قرینه دارد.

Facial  Reconstruction Patient, Before and After Photoاین بیمار که از فلج صورت رنج می برد پس از جراحی موفقیت آمیز بازسازی صورت توسط دکتر عزیززاده دوباره می تواند سمت چپ صورتش را حرکت دهد.
Facial  Reconstruction Patient, Before and After Photoلبخند بیمار پس از چندین جراحی فلج صورت و تراپی های پی در پی در حال بهبود است. Facial  Reconstruction Patient, Before and After Photoاین بیمار جوان پس از جراحی بازسازی عصب های صورت و بازگرداندن حرکت به صورت اکنون قادر است سمت چپ صورتش را که در اثر فلج از کار افتاده بود دوباره حرکت بدهد.
Facial  Reconstruction Patient, Before and After Photoتصویر Mary Jo Buttafuco قبل و بعد از جراحی فلج صورت توسط دکتر عزیززاده. Facial  Reconstruction Patient, Before and After Photoدکتر عزیززاده برای Mary Jo Buttafuco، که از فلج صورت رنج می برد، جراحی بازسازی صورت انجام داده تا بتواند حرکات صورتش را به طور نرمال انجام دهد.
Facial  Reconstruction Patient, Before and After Photoدکتر عزیززاده برای این بیمارجراحی بازسازی صورت انجام داده تا حرکت را به سمت راست صورت او بازگرداند. Facial  Reconstruction Patient, Before and After Photoتصاویر قبل و بعد از جراحی بازسازی صورت بیماری که از فلج صورت رنج می برد.
Facial  Reconstruction Patient, Before and After Photoدکتر عزیززاده برای این بیمار که از فلج صورت رنج می برد جراحی بازسازی صورت انجام داده تا حرکت را به سمت چپ صورت او بازگرداند. Facial  Reconstruction Patient, Before and After Photoتصاویر قبل و بعد از جراحی بازسازی صورت بیماری که دکتر عزیززاده برای او جراحی بازسازی صورت انجام داده تا ناتوانی او را در حرکت دادن صورتش برطرف کند.
Facial  Reconstruction Patient, Before and After Photoدکتر عزیززاده برای این بیمار جراحی بازسازی صورت انجام داده تا صورت و بینی او را به او بازگرداند. Facial  Reconstruction Patient, Before and After Photoدکتر عزیززاده برای این بیمار که از فلج صورت رنج می برده جراحی بازسازی صورت انجام داده تا بتواند سمت راست صورتش را حرکت دهد.
Facial  Reconstruction Patient, Before and After Photoدکتر عزیززاده برای این بیمار که از فلج صورت رنج می برده جراحی بازسازی صورت انجام داده تا بتواند سمت چپ صورتش را حرکت دهد. Facial  Reconstruction Patient, Before and After Photoاین بیمار برای جراحی فلج صورت به دکتر عزیززاده مراجعه کرده بود تا بتواند سمت چپ صورتش را حرکت دهد.
Facial  Reconstruction Patient, Before and After Photoدکتر عزیززاده برای این بیمار که عصب های صورتش فلج شده بودند جراحی بازسازی صورت انجام داده است. Facial  Reconstruction Patient, Before and After Photoاین بیمار که مبتلا به فلج صورت بود بعد از انجام جراحی بازسازی صورت توسط دکتر عزیززاده توانست دوباره سمت راست صورتش را حرکت دهد.

بیشتر در مورد جراحی بازسازی صورت بدانید

لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جراحی بازسازی صورت با دکتر عزیززاده تماس حاصل فرمائید و اولین وقت مشاوره را تعیین کنید. ما برای عزیزانی که در شهرهای دیگر ساکن هستند مشاوره تلفنی ارائه می دهیم.