Nasal Reconstruction Surgery | Aesthetic & Functional Nose Surgeon

بازسازی بینی

در سالهای اخیر پیشرفت های زیادی در زمینه تکنیک های مربوط به جراحی بازسازی بینی شده است.

معمولا بعد از جراحی های سرطان یا تومورهای صورت به این نوع بازسازی ها نیاز است. دکتر عزیززاده رهبری یک تیم تخصصی جراحان پلاستیک و متخصصان گوش و حلق و بینی را بر عهده دارد و بهترین نتایج را پس از جراحی های مربوط به دفورمتی های بینی به بار می آورند.

می بایست هنگام انجام جراحی های ناحیه سر و گردن چهار مورد مورد توجه و بررسی قرار بگیرند.

اول از همه دکتر عزیززاده به دقت به حرف های بیمار گوش می دهد تا اطمینان حاصل کند که روشی را بر می گزیند که مطابق با نیازهای بیمار است. زمانی که ایشان به نیازهای بیمار پی برد با استفاده از روشی که کم تر از همه تهاجمی است و بیشتر از همه نیازهای بیمار را رفع می کند بازسازی بینی را انجام می دهد.

مورد دوم در بازسازی بینی شناخت مناطق توپوگرافیک صورت است. آناتومی سه بعدی صورت و بینی پستی و بلندی ها صورت را نشان می دهد و اجزای مختلف صورت را از هم متمایز می کند. هر کدام از این اجزاء می بایست به طور جداگانه در نظر گرفته شود و شکاف هایی هر کدام از این اجزاء می باست در محل خود قرار بگیرند و وارد محل ساختارهای مجاور نشوند. این موضوع در بازسازی صورا از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا انحناء سه بعدی، فرم و آناتومی باید حفظ شود.

مورد سوم در بازسازی بینی جایگزین کردن بافت با بافتی است که بسیار شبیه آن است. این موضوع در جراحی بازسازی بینی یعنی درجائی که خط بینی، بدنه غضروفی و پوست بیرونی ویِگی های متفاوتی دارند، از اهمیت بسیاری برخوردار است، بنابراین برای بررسی هر لایه به متد های مختلف بازسازی نیاز دارد.

مورد چهارم در بازسازی بینی جلوگیری از ایجاد نقص های مربوط به عملکرد است . تمام تلاش ها می بایست صورت گیرد تا در عملکر بینی مشکلی ایجاد نشود. این مشکلات ممکن است مربوط به راه های تنفسی یا مشکلات مربوط به دهان باشد. می بایست هماهنگی ماهیچه اطراف باید حفظ شود و ساختار درونی و بیرونی دریچه های بینی به همان حالت بماند.

مهم ترین هدف دکتر عزیززاده انجام جراحی است که هم از نظر زیبائی و هم از نظر عملکرد بهترین باشد. ایشان می خواهند بیماران بعد از جراحی بدون هیچ مشکل و نقص در ظاهرشان به زندگی روزمره خود باز گردند. همه این ها باعث تمایز دکتر عزیززاده از سایر جراحان می شوند.

بررسی موردی

یک مرد 67 ساله بعد از جراحی MOHS که بعد از بیرون آوردن سلول سرطانی در محل گونه و پره راست بینی انجام داده به جراحی بازسازی احتیاج داشت.

nasal reconstruction before and after

منطقه آسیب دیده حدود 7 x 5 cm بود و گونه راست، لب بالائی و اطراف بینی را درگیر کرده بود. خوشبختانه عصب های صورت بیمار هنوز سالم بود.

برای این بیمار یک جراحی سه مرحله ای در نظر گرفته شده بود تا از جراحی بازسازی به بهترین نتیجه ممکن دست یابد. دکتر عزیززاده از یک فلپ پیشانی نیمه قدامی استفاده کرد زیرا این یک روش خیلی خوب برای بازسازی بود.

مرحله1. در مرحله اول نقص های لب بالائی و گونه با فلپ های گونه بازسازی شدند زیرا پوست بیمار اضافه داشت. با پیشروی بافت گونه تا مرز دیوار خارجی بینی و محدوده گونه ها، این محدوده ها هم لحاظ می شد. جهت جلوگیری از کشش رو به بالای لب بالایی که مشکل عملکرد و زیبائی به بار می آورد باید دقت فراوان لحاظ می شد.

مرحله2. مرحله دوم بازسازی بینی 3هفته بعد از جراحی اول انجام شد. در این زمان، در حالی که هنوز فلپ پیشانی قدامی به پایک فوق قرقره‌ای وصل بود، در حد زیادی نازک شد. این امر به دکتر عزیززاده این امکان را می دهد تا به بهترین نتیجه ممکن دست یابد. یک فلپ پیشانی خیلی ضخیم، انحناء حالت سه بعدی نرمه استخوان را که در ترمیم ناحیه های اطراف بینی ضروری است، از بین می برد.

مرحله3. در مرحله آخر عمل شامل فلپ پیشانی قدامی می شد. سمت چپ لب بالایی دراین مرحله بالا کشیده شد تا از نظر زیبایی ظاهر خوبی داشته باشد. این مرحله 3 هفته بعد از مرحله دوم انجام شد.

nasal reconstruction functional surgery

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد جراحی بازسازی بینی با مطب دکتر عزیزاده با شماره تلفن 310.461.0303 تماس حاصل فرمائید. دکتر عزیززاده نویسنده چندین کتاب در زمینه جراحی پلاستیک از جمله جراحی بینی است.