Beverly Hills Cosmetic Surgeon | Patient Forms

فرم های مورد نیاز بیماران برای انجام جراحی پلاستیک

ورود به سیستم

اگر در طی مکالمه تلفنی به شما کد امنیتی داده شده است، لطفا با استفاده از “سیستم پرتال NexWeb بیمار” ما به صورت الکترونیکی و با استفاده از این لینک، قبل از اولین وقت مشاوره برای ما اطلاعات خودتان را ثبت کنید.

راهنمائی و آموزش در مورد جراحی

به شما یک بسته کامل ارائه خواهد شد که شامل اطلاعات مورد نیاز قبل و بعد از عمل جراحی است. در این جا هم یک فرم PDF موجود است که شما می توانید آن را دانلود کنید. در این فرم به شما گفته می شود که چه کارهایی در چند هفته قبل از جراحی انجام دهید. برخی از این دستور العمل ها برای روزهای بعد از عمل جراحی است و بسته به نوع جراحی دستورالعمل های متفاوتی ارائه خواهد شد.

لطفا در صورت بروز هرگونه سوال با آفیس ما تماس حاصل فرمائید. منتظر ملاقات با شما عزیزان هستیم.

مرکز تخصصی جراحی پلاستیک صورت
Babak Azizzadeh, MD, FACS
9401 Wilshire Blvd. #650, Beverly Hills, CA 90212
Phone: 310-657-2203
Email: info@facialplastics.info